ΩΔΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ

Επικοινωνία με το Ωδείο Πεντέλης

Ωδείο Πεντέλης Τουρναβίτη
Κορυτσάς 1, πλατεία Νέας Πεντέλης
Νέα Πεντέλη, 15236

τηλ.: 210 613 3266
email: odeiopentelis@gmail.com

www.odeiopentelis.com