Συναυλία 17 – 03 – 2012

Μάρτιος 2012

Ωδείο Πεντέλης Τουρναβίτη

Αίθουσα Μαρία Χατζοπούλου – Συναυλία 17 – 03 – 2012

Φωτογραφίες: Αντώνης Χανιώτης