ΩΔΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ

Προετοιμασία υποψηφίων για την εισαγωγή στα τμήματα μουσικών σπουδών των Α.Ε.Ι. στο Ωδείο Πεντέλης

Τα μαθήματα στο Ωδείο Πεντέλης είναι ατομικά και ταχύρρυθμα.

Είναι στοχευμένα στο είδος των θεμάτων Αρμονίας και στο επίπεδο που απαιτούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο προετοιμασίας για τον σπουδαστή. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη των Ακουστικών Δεξιοτήτων που είναι η δεύτερη δοκιμασία, στην οποία υποβάλλονται οι υποψήφιοι.

Μαθήματα